Henning Aass leverer halogenfrie rør i mange kvaliteter og prisklasser
Vi leverer halogenfrie rør i mange kvaliteter og prisklasser

100 % halogenfrie og resirkulerbare

Ingen farlige kjemikalier

Våre halogenfrie plastrør inneholder ingen farlige kjemikalier oppført på Norske myndigheters Prioritetsliste og/eller EU Kjemikaliebyrås Kandidatliste (SVHC).

LSF0H

Lav røykutvikling, flammehemmende og 100 % halogenfritt.

Tåler ekstreme temperaturer

Vi har markedets bredeste utvalg av halogenfrie plastrør. Vi har rørtyper som tåler ekstreme temperaturer fra -45 ⁰C til +150 ⁰C.

Kjemiske egenskaper

Vi har halogenfrie plastrør som tåler olje, bensin, diesel og fett. Er det spesielle kjemiske stoffer i omgivelsene bør man kontakte leverandør.

Bruksområder

Halogenfritt materiell bør brukes overalt hvor det er ønske om ekstra sikkerhet.


Utviklingen av røyk og giftige, etsende og korrosive gasser kan medføre tap av menneskeliv og store verdier.

Når det brenner i områder hvor det er mange mennesker oppstår svært alvorlige og dramatiske situasjoner. Med halogenfritt materiell i de elektriske installasjonene minsker faren for panikk, letter evakueringsarbeidet, reduserer faren for forgiftning og kvelning og holder rømningsveier åpne i lengre tid.

Syreangrep på bygninger og teknisk kostbart materiell medfører enorme skader. Ofte mer enn nødvendig. Halogenfritt materiell reduserer sekundærskader og ettervirkning ved brann. Vårt materiell er preventivt for at brann oppstår: Det er høy surstoffindeks (tungt antennelig), tåler høyere temperaturer og materiellet er flammehemmende og selvslukkende.

Øker sikkerheten

I følgende entrepriser bør halogenfritt el.materiell brukes: • Sykehus
 • Eldrehjem
 • Skoler og barnehager
 • Militære anlegg
 • Tog, trikk og t-bane
 • Flyplasser
 • Hoteller
 • Kontorbygg
 • Kraftverk
 • Alarmanlegg
 • Teater, museum, kulturhus
 • Skip
 • Oljeraffinerier
 • Boligplattformer
 • Fjellanlegg
 • Datarom
 • Teleanlegg
 • Industri
 • Tunneler
 • Rømningsveier

Referanser

Vi har vært leverandør av halogenfritt materiell i mer enn 30 år.


Henning Aass as er Norges ledende leverandør av halogenfritt installasjonmateriell. Vi har levert materiell til de fleste store el.entrepriser i Norge og offshore de siste 30 årene. Her vises noen av de mange prosjektene der våre markedsledende halogenfrie produkter er benyttet.
Den Norske Opera
Apply Leirvik
Nytt Nasjonalmuseum Oslo
Togtunneler
Veiprosjekter
Skip
Akerhus Universitetssykehus