Henning Aass as  

Norges ledende leverandør av halogenfrie rør i mer enn 25 år!

 

100 % halogenfrie rør - for økt sikkerhet

                                

 

HFXP-HTHFXP-Turbo     HFX

HFIRHFPR  HFBS

HFXS

FXKVR FXKVS   HFKR

          HFXP-HT      HFXP-Turbo

 HFX

     HFIR

      HFPR

   HFBS

HFXS        FXKVR FXKVS

HFKR

K-rør

Rette rør Beskyttelsesslange Kabelrør
 
Produkter Teknisk informasjon Bestill katalog Om Henning Aass as Kontakt oss Samarbeidspartnere Referanser

 

 

Viktig informasjon

Produktinformasjon

 

 

 

 

 

Skal du legge el.rør i betong/støp? Les her!

 

Korrugerte rør, medium styrke 750N er tilgjengelig i to versjoner som har store forskjeller når det gjelder mekaniske egenskaper.

Dersom det benyttes feil type K-rør i støp eller steder der det påføres kontinuerlig trykk vil dette medføre skader på kabel og vanskeliggjøre, eller i verste fall umuliggjøre, trekking av kabel.

Les mer

 

Godkjent av Det Norske Veritas (DNV)

 

Våre 100 % halogenfrie rør og tilbehør er godkjent av DNV og Lloyd’s Register for skips – og offshoreinstallasjoner.

Dermed er våre produkter godkjent av de to største og viktigste aktørene innenfor klassifisering og sertifisering av skip og flytende offshoreenheter, nemlig Det Norske Veritas (DNV) og Lloyd’s Register.

 DNV-sertifikat            Lloyds-sertifikat

 

Bromerte flammehemmere

Det finnes produsenter som benytter bromert flammehemmer av type HBCD.

HBCD er skadelig for helse og miljø.

Produkter som inneholder HBCD skal ikke benyttes i Norske bygg og elektriske anlegg.

Les mer

 

Turbo-rør

Unik rørdesign som forenkler og forbedrer installasjonsarbeidet. Turboeffekten bidrar til redusert friksjon mellom kabel og rørvegg.

Les mer

 

Våre 100 % halogenfrie produkter inneholder ingen farlige stoffer

Våre produkter inneholder ingen stoffer som står på EU's kjemikaliebyrås (ECHA) SVHC-liste (Substances of Very High Concern).

SVHC-Erklæring

100 % halogenfritt

 

 

LSF0H

LSF0H= Low Smoke Flameretardant 100 % Halogen free

Betegnelsen sier noe om produktets egenskaper i tilfelle brann.

Les mer

 

 

Copyright© Henning Aass as

Henning Aass as  |  Ringshusveien 35 A  |  1160 Oslo  |  Tel: +47 22 28 60 50  |  Fax: +47 22 28 01 92  |  E-post: post@henning-aass.no